Samarbejde med nærmiljøet

Det er ikke altid nemt at være nabo til Mændenes Hjems tilbud.

Stofmiljøet kan medføre larm, affald og ballade på alle tider af døgnet, og det kan være en stor belastning for børnefamilier og andre, der gerne vil have et rent og roligt kvarter.

På Mændenes Hjem har samarbejdet med og hensynet til nærmiljøet højeste prioritet.

Vi har ansat to sociale viceværter, der sørger for renhold omkring stofindtagelsesrummet samt laver opsøgende arbejde i nærmiljøet, hvor de opfordrer stofbrugere til at indtage stoffer i stofindtagelsesrummene fremfor i det offentlige rum.

Desuden afholder vi jævnligt nærmiljømøder med naboer og erhvervsliv, så vi kan tilpasse og afhjælpe nærmiljøets gener og problemer bedst muligt. Vi kan ikke flytte stofmiljøet væk fra indre Vesterbro, men vi kan ændre på andre parametre – tilbuddenes åbningstider, hvilke porte og døre, der åbnes hvornår, rengøring og renholdsindsatsen, belysning og meget andet. Der afholdes nærmiljømøder for både Istedgade og Halmtorvet.

Vi afprøver hele tiden nye metoder til at gøre Vesterbro til en rummelig bydel med plads til alle – både hjemløse stofbrugere og børnefamilier.

Er du nabo til Mændenes Hjems tilbud og interesseret i at deltage i et nærmiljømøde, kan du kontakte Udviklingsleder Signe Due Sommerset på sdso@maendeneshjem.dk.