Mission, vision og værdier

Det er Mændenes Hjems mission at bidrage til, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til et mangfoldigt samfund.

Visioner

  • Mændenes Hjem ønsker at være med til at forebygge hjemløshed og udstødelse.
  • Mændenes Hjem vil, gennem samarbejde og oplysning, arbejde for forståelse for hjemløses og udsattes situation og for at sikre tilstrækkelige ressourcer til arbejdet på boformen og de øvrige nødvendige bo og behandlingstilbud.
  • Mændenes Hjem ønsker til stadighed at kunne udvikle sine tilbud til gavn for hjemløse og udsatte mennesker gennem inddragelse, dialog og samarbejde.

Mændenes Hjems værdier

Det historiske udgangspunkt for arbejdet på Mændenes Hjem er historien om den barmhjertige samaritaner. En historie, som er det værdimæssige og historiske udgangspunkt for næsten alt socialt og sundhedsarbejde.

3 overordnede værdier er centrale i Mændenes Hjems daglige arbejde:

  1. Det gode
  2. Individets unikhed
  3. Lighed

De 3 værdier er helt grundlæggende i forhold til Mændenes Hjems øvrige værdier.

‘Det Gode’ forstået som ´det gode liv´, ´den bedre livskvalitet´ eller ´lykken´ som værdien, der omslutter alle andre værdier; den, der skaber enhed og sammenhæng mellem alle de andre. Dernæst er ‘individets unikhed’ forstået som, at alle mennesker er noget særligt i sig selv, og at alle mennesker skal behandles som individer. Lighed for os betyder, at alle mennesker er skabt lige.

Vores øvrige værdier er, ´at være et Hjem´, ´at Brugerperspektivet vægtes´, herunder Brugerinddragelse, ´at være en slags professionelle venner for brugerne´, ´at skabe et Fællesskab´ samt det ´at have et perspektiv på udviklingen på Mændenes Hjem, hvor afinstitutionalisering er centralt.´