Mændenes Hjem vil meget gerne holde oplæg eller svare på spørgsmål fra skoleelever. Vi får dog rigtig mange henvendelser, særligt i projektuger, og har ikke altid mulighed for at imødekomme alle. Man er dog altid velkommen til at ringe på hovednummeret og høre, om der er nogle blandt personalet, der har tid til at besvare nogle spørgsmål.

Vi kan desværre ikke tilbyde rundvisninger til skoleklasser og studerende, da vi værner om vores beboeres privatliv. Vi videreformidler heller ikke kontakt til beboere eller brugere af Mændenes Hjems tilbud.

Er du studerende ved en videregående uddannelse og har brug for hjælp til en opgave, kan du ringe eller skrive til leder af formidlingsteamet på sz@maendeneshjem.dk. Er din uddannelse indenfor det social- og sundhedsfaglige felt – dvs. pædagogstuderende, sygeplejerskestuderende, socialrådgiverstuderende eller lignende, vil din henvendelse blive prioriteret højt.