Vesterbros stofscene

I de fleste europæiske storbyer findes en eller anden form for åben stofscene omkring hovedbanegården – også København.

En stofscene kan karakteriseres som et område, hvor flere stofbrugere har socialt samvær, handler og indtager stoffer. Stofscenen er åben, idet den findes i det offentlige rum og er synlig for lokale borgere. Den åbne stofscenen på Vesterbro er et relativt lille område på Indre Vesterbro, der fylder omkring en kvadratkilometer. Hver dag kommer der i området mellem 600-800 mennesker for at indtage, sælge eller købe stoffer. Den åbne stofscene er opstået i slutningen af 1960’erne, men allerede inden da var Vesterbro tilholdssted for mange hjemløse og alkoholikere.

Optællinger i Mændenes Hjems tilbud tyder på, at der i slutningen af 00’erne skete en betydelig stigning i antallet af brugere på den åbne stofscene, men også at tallet har været relativt stabilt de seneste 3-4 år. Det er Mændenes Hjems opfattelse, at stofmiljøet i dag er langt mere aktivt og konstant i forhold til tidligere. Frem til omkring årtusindskiftet var heroin det fremtrædende stof på Vesterbro. Menneskene, der tog stoffet, blev skæve og trætte, men kunne fastholde en almindelig døgnrytme. I dag er kokain det mest almindelige stof på gaden på Vesterbro. Af kokain bliver man mere opstemt, hurtigkørende, speedet og kan være vågen i mange døgn i træk – uden at søge andre steder hen for at hvile sig. Samtidig skal man skaffe stoffet meget oftere for ikke at få en nedtur eller abstinenser. Ligesom med heroin bliver kokainen både røget og injiceret. De færreste vælger at sniffe kokainen, som man ofte ser det brugt i  festmiljøer.

Gruppen af stofbrugere i dag er derfor mere vågne, mere aktive hele døgnet og skal oftere have deres stof. På Vesterbros gader og i Mændenes Hjems tilbud betyder det, at der er et meget mere aktivt og hektisk miljø.

Optællinger fra Mændenes Hjems kontaktsted, hvor en meget stor gruppe af menneskene i den åben stofscene kommer forbi, kan give et fingerpeg om sammensætning af den gruppe, som kommer i den åben stofscene.

Optællingerne viser, at omkring halvdelen har egen bolig, mens den anden halvdel er berørt af hjemløshed. Cirka halvdelen af brugerne har dansk etnisk baggrund, og cirka halvdelen har minoritetsbaggrund. Set over årene har der været en markant stigning i antallet af mennesker med etnisk minoritetsbaggrund.

Der er flere mænd end kvinder i den åbne stofscene. Kvinder udgør omkring 15-20 procent af brugergruppen i både stofindtagelsesrum og kontaktsted.