Mændenes Hjem tilbyder en række forskellige foredrag og oplæg samt et kursus i konflikthåndtering.
Læs mere her:

FOREDRAG, KURSUS OG OPLÆG