Cafe Klare – natcaféen for kvinder

Cafe Klare er en natcafé for kvinder med 20 sovepladser. Café Klare tilbyder ro og hvile i nattetimerne og rådgivning og vejledning i dagtimerne.

Cafe Klare ligger på Lyrskovgade på ydre Vesterbro lidt væk fra Mændenes Hjems øvrige tilbud, som alle er placeret på indre Vesterbro.

Tilbuddet er udelukkende til kvinder, og mænd har ikke adgang. Målgruppen er hjemløse kvinder, der har et akut behov for ly og overnatning.

Formålet med Cafe Klare er at kunne tilbyde akut hjælp og langsigtet støtte til et bredt spektrum af socialt udsatte kvinder. De kvinder, der kommer på Cafe Klare, er vidt forskellige. Psykiske problemer og misbrug fylder meget, men der kommer også voldsramte kvinder og unge kvinder med familie- og æresrelaterede problemer.

Café Klare er den eneste natcafé i København, der tilbyder overnatning, professionel rådgivning og vejledning til et så bredt spektrum af socialt udsatte kvinder. Natcaféen er dermed et supplement til de eksisterende nattilbud for hjemløse.

Om aftenen og natten er hovedformålet at give udsatte kvinder adgang til mad, varme og en tryg nattesøvn. Her er det primære fokus den skadesreducerende indsats – samt grundlæggende relationsarbejde.

I dagtimerne er hovedformålet at give kvinderne rådgivning og vejledning, der blandt andet – i samarbejde med socialforvaltningen – bevirker, at flere udsatte kvinder udredes, får en social handleplan, kommer i behandling for eventuelt misbrug eller sindslidelse og får tilbud om egnet boform eller bolig. Café Klare har oparbejdet et bredt netværk af samarbejdspartnere med henblik på brobygning, der er medvirkende til, at vi er i stand til at give den enkelte kvinde den bedst mulige støtte.

Aften- og natpersonalets indsats baner i høj grad vejen for dagpersonalets indsats – og omvendt. Man kan godt overnatte uden at forpligte sig til at tage imod rådgivning – og omvendt.

Café Klare modtager også henvendelser fra kvinder, der ikke har brug for overnatning, men som benytter sig af rådgivningstilbuddet. Man er altid velkommen til at ringe og lave en aftale med personalet. Om tirsdagen, hvor caféen som den eneste dag først lukker kl. 14.00, vælger nogle kvinder at benytte sig af Café Klare som et aktivitets-, rådgivnings- og samværstilbud.

Åbningstiden er hver dag fra klokken 19.30 – 10.00 (tirsdage til 14.00).

Café Klare fejrer også højtider sammen med kvinderne. Vi holder både juleaften, nytårsaften, fejrer fødselsdage og andre højtider og helligdage. Vi tager på udflugter og ture og laver aktiviteter såsom frisøraftener, bageaftener mv. Der er ugentligt tilbud om madklub, massage og yoga fra faste frivillige og frivillige massører og yogalærere.

Café Klare har et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Der er besøg af sygeplejersker fra Sundhedsrummet to gange om ugen, hvor man kan få en snak om helbredet og blive hjulpet videre til undersøgelse eller behandling, hvis der er behov for det. Vi samarbejder også med psykiatri, hjemløseenhed og forskellige botilbud efter behov.

Adresse: Lyrskovgade 2, 1758 København V

Telefon: 36 46 46 01

Åbningstider:
Mandag: 19.30 – 10
Tirsdag: 19.30 – 14
Torsdag: 19.30 – 10
Fredag: 19.30 – 10
Lørdag: 19.30 – 10
Søndag: 19.30 – 10

Peer-to-peer: Tidligere hjemløse bliver rollemodeller
Cafe Klare har i samarbejde med WeShelter modtaget en toårig bevilling til at afprøve, hvordan tidligere hjemløse og/eller kriseramte kvinder kan fungere som frivillige peer-støtter for nuværende brugere af Cafe Klare. Peer-to-peer-metoden, hvor fælles erfaringer er i centrum, er udbredt inden for psykiatrien, men endnu ikke afprøvet på hjemløseområdet i Danmark.

Formålet med projektet er at klæde tidligere brugere af Cafe Klare på til at støtte nuværende brugere. En peer-støtte adskiller sig fra andre frivilligindsatser, fordi den hjemløse mødes af et menneske, der har stået i samme situation. Herigennem kan den frivillige trække på egne erfaringer og fungere som en positiv rollemodel, der kan åbne for en fælles forståelse og tillidsforhold. Håbet er at fremme en positiv udvikling hos Cafe Klares brugere og udvikle nye kompetencer og positiv identitet hos peer-støtterne.