Socialt frikort Vesterbro

Mændenes Hjem, Reden og Brugernes Akademi er gået sammen om Socialt Frikort Vesterbro. Vi vil afprøve, hvordan det sociale frikort kan bruges blandt de mest udsatte mennesker, som færdes i den åbne stofscene på indre Vesterbro. Reden er en del af KFUK’s Sociale Arbejde og fungerer som et frirum for kvinder i misbrug og prostitution på Vesterbro.

I dag er Reden København både et være- og rådgivningssted, hvor kvinderne kan få en pause fra det hektiske miljø på gaden og få gratis rådgivning og støtte til at skabe en bedre livssituation for sig selv.

Mændenes Hjem har ligget på Vesterbro siden 1910. Mændenes Hjem har en bred vifte af tilbud til mennesker, der lever udsat – blandt andet boafdeling, mad, sundhedsklinikker, stofindtagelsesrum, cafe og meget andet. Organisationen ligger på flere adresser på Vesterbro.

frikort vesterbro
frikort vesterbro

Brugernes Akademi er en forening af og for stofbrugere, der arbejder socialt og politisk for at skabe bedre vilkår for stofbrugere i Danmark. Foreningen startede for syv år siden som en lille oprørsgruppe, men er i dag en vigtig stemme på udsatteområdet, som sparrer med både det politiske niveau, fagpersoner og ikke mindst stofbrugere over hele landet.

Idéen om det Sociale Frikort er født på Vesterbros gader. Den blev udtænkt af Krølle – en velkendt figur på gaden, som ikke var bange for at stille krav, råbe op og drømme. I 2013 præsenterede han en idé for et par folketingspolitikere, som han mødte på gaden på Vesterbro. Idéen var en mulighed for at give folk som Krølle og resten af gadens folk en plads på arbejdsmarkedet. Politikerne hørte idéen og tog den med til Christiansborg. I maj 2018 vedtog samtlige partier i folketinget en forsøgsordning, som trådte i kraft d. 1. januar 2019. Krølle levede desværre ikke til at se sin idé blive til virkelighed, men den lever videre i dag.

Det praktiske
Når en virksomhed og en frijobber er blevet enige om et samarbejde, aftales løn og arbejdstid på forhånd. Frijobberen afleverer sit frikortsnummer til virksomheden, som slår det op på socialtfrikort.dk og registrerer det aftalte beløb. Derefter udføres arbejdet, og frijobberen får pengene i hånden umiddelbart efter.

Virksomhed – hvad kan du få?
Som virksomhed har du mulighed for at ansætte en frijobber. En god måde at komme i gang på er at hyre en frijobber til de småtjanser, som du aldrig selv når. Det kan være at ompotte planterne, rydde op på loftet eller vaske vægge og paneler. Der er også mulighed for at få et helt hold hænder til dit event, din festival, dit gadekøkken eller dit loppemarked. En frijobber i Socialt Frikort Vesterbro arbejder typisk 1-4 timer om ugen. Du har også mulighed for at støtte Socialt frikort Vesterbro ved at sponsorere vores pop-up arbejde.