Sundhed på Mændenes hjem

I Mændenes Hjems tilbud er der stort fokus på sundhed og sundhedsydelser. En stor del af de mennesker, der benytter tilbuddene, har enten fysiske skader og sygdomme eller psykiske lidelser – og ofte begge dele. Samtidig har de færreste en stabil kontakt – hvis overhovedet nogen- til egen læge eller andre hjælpeinstanser.

Sundhedsafdeling består af en sundhedsklinik på Lille Istedgade, et Sundhedsrum på Halmtorvet samt det sundhedsfaglige personale i de to stofindtagelsesrum. Der arbejder omkring 22 sygeplejersker på Mændenes Hjem. Sundhedsafdelingen beskæftiger også reddere, social- og sundhedsassistenter og en fodterapeut. Der er tilknyttet to læger fra København Kommune samt en frivillig lægetjeneste.

Sygeplejerskerne i Mændenes Hjems sundhedsafdeling arbejder med de allermest udsatte mennesker. Opgaverne er mange og varierede. For eksempel:

  • Vejledning i injektionsteknik, smitteveje og andre sundhedsforhold
  • Rådgivning om rusmidler og risikoadfærd.
  • Relationsarbejde og opsøgende arbejde.
  • Førstehjælp ved overdosis, kramper, blødning og anafylaksi.
  • Akut behandling af sår, skader og smerter.
  • Blodprøvetagning, smitteopsporing og vaccinationer.
  • Langvarige behandling til personer, som ikke kan fastholdes i et indlæggelsesforløb.

Og ikke mindst brobygning til det etablerede sundhedssystem. Målet er på sigt at få patienten i kontakt med den rette behandling i det etablerede sundhedssystem – men vejen derhen kan være lang.

Her kan du finde Tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Direkte nummer til Sundhedsklinikken, Solterrasserne: 33 26 08 16

Direkte nummer til Sundhedsrummet, Halmtorvet: 88 77 08 60

Sundhed