Forstander Ivan Christensen har sagt farvel til Mændenes Hjem efter 11 år på forstanderposten.

Ivan Christensen blev fejret og takket for indsatsen ved en stor afskedsreception d. 28/3 på Mændenes Hjem hvor både beboere, brugere af huset, bestyrelser, samarbejdsparter, kolleger og naboer deltog.

Indtil der er ansat en ny øverste ledelse af Mændenes Hjem, varetager en konstitueret forstandergruppe ledelsen. Den konstituerede forstandergruppe består af sundhedsfaglig leder Majken Fuglsang, leder af stofindtagelsesrummene Rasmus Koberg og leder af boafdelingen Sandra Magnussen.