Tøjprojekt

Mændenes Hjems Tøjprojekt bygger på tre grundlæggende elementer: uddeling af tøj til Mændenes Hjems beboere og gæster, støttet beskæftigelse for socialt udsatte mennesker og aktive stofbrugere på Indre Vesterbro, samt den mest hensigtsmæssige genanvendelse af tøj og tekstiler.

For at hele Tøjprojektet kan dreje rundt, er vi afhængige af, at folk og virksomheder ønsker at donere tøj til Mændenes Hjem.

Baggrund for projektet

Tøjprojektet sigter efter at sikre gadens folks adgang til rent og pænt tøj, der passer den enkeltes størrelse og smag, og som passer til årstiden.

Hele Tøjprojektet er derfor også baseret på de store mænger af brugt tøj fra private og virksomheder, som doneres til Mændenes Hjem.

På Tøjdepotet sorteres tøjet efter størrelse, art og stand og udleveres til gadens folk.

Der ligger en stor sorteringsopgave i at modtage alt det tøj. Meget kan ikke bruges blandet andet på grund af af tøjets beskaffenhed (det kan for eksempel være, at tøjet er hullet, gammeldags, ikke falder i målgruppens smag, ikke passer til livet på gaden, eller at størrelsen slet ikke passer mv.)

Noget af det tøj, der ikke passer til gadens folk, går til genbrugsbutikken Solodaritet, hvor frivillige og brugerfrivillige sælger tøjet videre. Overskuddet går til at dække driftsomkostningerne (husleje, forbrug mv.) i projektet. Andet af overskudstøjet sendes videre til andet tekstilgenbrug.

Dette tilsammen danner baggrunden for Mændenes Hjems Tøjprojekt.

Indlevering af tøj
Du kan aflevere tøj til Mændenes Hjem på følgende måder og i følgende tidsrum:

Tøjdepotet:
Slagtehusgade 3D, 1715 Kbh V.
Ring venligst og aftal tidspunkt på tlf.: 30 54 30 70

H17:
Halmtorvet 17, 1700 Kbh V.
Mandag-søndag: modtager gerne hele døgnet uden aftale.

Solodaritet:
Istedgade 23 st. tv., 1650 KBH V.
Mandag-fredag: 13:00 – 17:30.
Lørdag og søndag: 11:30 – 15:30.
Vi modtager kun små tøjdonationer i åbningstiden.
Tlf.: 51 68 68 54.

SOLODARITET

Som et led i genanvendelsen af tøj og tekstiler og som indtægtskilde til, at Mændenes Hjem’s tøjprojekt kan løbe rundt, er genbrugsbutikken Solodaritet etableret på adressen Istedgade 23.

Solodaritet udgør det finansielle grundlag for, at de, der deltager gennem Beskæftigelsen, kan aflønnes, ligesom den er grundlaget for, at de faste udgifter, der hører til projektet, kan afholdes.

Køber du tøj i Solodaritet, er du dermed en aktiv del af at kunne tilbyde en støttet beskæftigelse til de af Mændenes Hjems gæster og brugere, som ønsker at deltage i Tøjprojektet. Det er vores erfaring at brugere af Mændenes Hjems tilbud føler ejerskab og stor glæde ved etableringen af Solodaritet. Derfor er butikken heller ikke nogen almindelig genbrugsbutik, hvilket fint eksemplificeres ved placeringen op ad stofindtagelsesrummet Skyen.

I butikken kan du finde det tøj, som vurderes til ikke at passe på Mændenes Hjems brugere og gæster. Tøjet er sorteret af de, som deltager gennem Beskæftigelsen, og i butikken står der frivilligt engagerede mennesker parate til at skubbe tøjet over disken i en direkte genanvendelse af tøjet og dermed til gavn for både mennesker og miljø.

Brugerinddragelse

Mændenes Hjem har siden begyndelsen af 2015 drevet et beskæftigelsesprojekt, der har fokus på at skabe meningsfuld beskæftigelse for udsatte mennesker. Gennem positive erfaringer med brugerinddragelse på vores caféer og væresteder er vi lykkedes med at få udsatte borgere i støttet beskæftigelse. Det at indgå i et socialt arbejdsfællesskab, hvor man er betydningsfuld og har en vigtig rolle, bidrager til en (re)socialisering i samfundet, og de som deltager oplever et løft i deres tilværelse. Deltagerne i Beskæftigelsen er socialt udsatte voksne, der opholder sig i og omkring Indre Vesterbro. Nogle er stofafhængige, nogle bor på Mændenes Hjem, mens andre er hjemløse. Fælles for de deltagende er, at de nyder at have en meningsfuld beskæftigelse at tage sig til.

Denne meningsfulde beskæftigelse er et af de bærende elementer i Mændenes Hjems tøjprojekt. Det er vores forhåbning, at projektet kan være med til at give dem, som deltager gennem Beskæftigelsen, nogle faste rammer med meningsfulde opgaver. Samtidigt er det vores håb, at de som deltager vil udvikle et større ejerskab i Tøjprojektet og i takt med dette at kunne løfte opgaven om at vidensdele med de andre deltagende.

Åbningstider:
Mandag-fredag: 13 – 17.30
Lørdag og søndag: 11 – 15.30.

Hvis du ønsker at holde dig opdateret på Solodaritet, kan du følge aktiviteten på Facebook eller på Instagram.

Ønsker du at være frivillig, kan du læse mere hér.